Free Email คืออะไร ?

Free Email คือระบบ Email Server ที่ให้บริการฟรีจากผู้ให้บริการหลายต่าง ๆ ซึ่งการสมัครใช้งานนั้นสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถสมัครได้ไม่ยุ่งยากอีกด้วย มีผู้ให้บริการรายไหนบ้าง ? ผู้ที่ให้บริการ Free Email นั้นมีอยู่หลายเจ้าด้วยกัน ซึ่งที่เป็นที่นิยมกันส่วนมากก็จะมีดังนี้ เลือกใช้บริการ Free Email ที่ไหนดี ? Free Email ของแต่ผู้ให้บริการนั้น ก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ Function ต่าง ๆ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บ […]

ปัญหาสุดคลาสสิคถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัท

ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่าในเมื่อมี Free Email แล้วทำไมเราถึงต้องใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทที่ในการใช้นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ ถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทนั้น จะเกิดปัญหาอย่างไร ? ทุกคนใช้ Free Email ยากต่อการควบคุม การที่ทุกคนในองกรค์หรือบริษัทของเรานั้นใช้ Free Email นั้นจะทำให้ยากต่อการควบคุมเพราะว่า Free Email นั้นสิทธิการควบคุมเป็นของเจ้าของ Free Email ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถควมคุมได้ ไม่มีหน้า Admin ให้เพิ่มลบพนักงาน ในกรณีที่มีพนักงานเข้ามาใหม่หรือลาออกนั้น จะไม่สามารถสร้างหรือลบอีเมลให้กับพนักงานได้ เนื่องจากไม่มีหน้า Admin ในการจัดการ ข้อมูลรั่วไหล […]