Free Email คืออะไร ?

Free Email คือระบบ Email Server ที่ให้บริการฟรีจากผู้ให้บริการหลายต่าง ๆ ซึ่งการสมัครใช้งานนั้นสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถสมัครได้ไม่ยุ่งยากอีกด้วย มีผู้ให้บริการรายไหนบ้าง ? ผู้ที่ให้บริการ Free Email นั้นมีอยู่หลายเจ้าด้วยกัน ซึ่งที่เป็นที่นิยมกันส่วนมากก็จะมีดังนี้ เลือกใช้บริการ Free Email ที่ไหนดี ? Free Email ของแต่ผู้ให้บริการนั้น ก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ Function ต่าง ๆ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บ และความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งการจะเลือกว่าต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการรายใดนั้น ก็ควรเลือกจากผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการใช้ของเรามากที่สุดนั้นเอง ข้อมูลโดยสรุป Free Email คือระบบ Email Server ที่ให้บริการฟรีจากผู้ให้บริการหลายต่าง ๆ ซึ่งแต่ละผู้ให้บริการนั้น ก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไป แล้วแต่เราจะเลือกใช้บริการ บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาสุดคลาสสิคถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัท

ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่าในเมื่อมี Free Email แล้วทำไมเราถึงต้องใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทที่ในการใช้นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ ถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทนั้น จะเกิดปัญหาอย่างไร ? ทุกคนใช้ Free Email ยากต่อการควบคุม การที่ทุกคนในองกรค์หรือบริษัทของเรานั้นใช้ Free Email นั้นจะทำให้ยากต่อการควบคุมเพราะว่า Free Email นั้นสิทธิการควบคุมเป็นของเจ้าของ Free Email ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถควมคุมได้ ไม่มีหน้า Admin ให้เพิ่มลบพนักงาน ในกรณีที่มีพนักงานเข้ามาใหม่หรือลาออกนั้น จะไม่สามารถสร้างหรือลบอีเมลให้กับพนักงานได้ เนื่องจากไม่มีหน้า Admin ในการจัดการ ข้อมูลรั่วไหล เพราะผู้ดูแลระบบควบคุมอะไรไม่ได้เลย ข้อมูลมีโอกาสอย่างมากที่จะรั่วไหล เพราะว่าผู้ดูแลระบบนั้นควบคุมอะไรไม่ได้เลย เนื่องจาก Free Email นั้นสิทธิการควบคุมเป็นของเจ้าของ Email พนักงานอาจจะใช้โปรแกรม chat อื่น ๆ ในการทำงานแทนซึ่งทำให้การส่งข้อมูลไม่เป็นระบบและอาจจะรั่วไหล พนักงานอาจจะใช้โปรแกรม chat อื่น ๆ ในการทำงานแทนเพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน แต่จะทำให้งานนั้นไม่เป็ยระบบ และไม่สามารถควบคุมได้ จนอาจทำให้ข้อมูลสำคัญนั้นรั่วไหลออกไป ดู Log การใช้งานของพนักงานไม่ได้ ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า […]

ตั้งลายเซ็นต์ (Signature) สำหรับใช้งานอีเมลบริษัทบน Thunderbird อย่างไร ?

การใช้งานอีเมลบริษัท (Business Email) ในการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Gmail, Microsoft Outlook และ Thunderbird เป็นต้น ซึ่งการจะติดต่อสื่อสารผ่าน Email นั้นส่วนใหญ่ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเช่น การติดต่อกับคู่ค้า หรือการรับ – ส่งอีเมลภายในบริษัท ซึ่งถ้าหากว่ามีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) ไว้นั้น ก็จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับอีเมลนั้นสามารถรู้ได้ว่าอีเมลนั้นส่งมาจากที่ไหน เพราะการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) นั้นจะเป็นการบอกตัวตนของผู้ส่งได้เป็นอย่างดี วิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird 2. คลิกขวาที่อีเมลที่ต้องการตั้งลายเซ็นต์ จากนั้นเลือกที่หัวข้อ “Setting” 3. เลือกอีเมลที่ต้องการตั้งลายเซ็นต์ จากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการลงในช่อง “Signature text” 4. เลือกที่ “Composition & Addressing” จากนั้นให้คลิกที่ในช่อง “Include signature for replies” และ “Include signature for forward” 5. เมื่อทำการเขียนอีเมลฉบับใหม่ก็จะมีลายเซ็นต์ที่ตั้งไว้ขึ้นมา […]