ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่าในเมื่อมี Free Email แล้วทำไมเราถึงต้องใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทที่ในการใช้นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ ถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทนั้น จะเกิดปัญหาอย่างไร ?

ทุกคนใช้ Free Email ยากต่อการควบคุม

การที่ทุกคนในองกรค์หรือบริษัทของเรานั้นใช้ Free Email นั้นจะทำให้ยากต่อการควบคุมเพราะว่า Free Email นั้นสิทธิการควบคุมเป็นของเจ้าของ Free Email ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถควมคุมได้

ไม่มีหน้า Admin ให้เพิ่มลบพนักงาน

ในกรณีที่มีพนักงานเข้ามาใหม่หรือลาออกนั้น จะไม่สามารถสร้างหรือลบอีเมลให้กับพนักงานได้ เนื่องจากไม่มีหน้า Admin ในการจัดการ

ข้อมูลรั่วไหล เพราะผู้ดูแลระบบควบคุมอะไรไม่ได้เลย

ข้อมูลมีโอกาสอย่างมากที่จะรั่วไหล เพราะว่าผู้ดูแลระบบนั้นควบคุมอะไรไม่ได้เลย เนื่องจาก Free Email นั้นสิทธิการควบคุมเป็นของเจ้าของ Email

พนักงานอาจจะใช้โปรแกรม chat อื่น ๆ ในการทำงานแทนซึ่งทำให้การส่งข้อมูลไม่เป็นระบบและอาจจะรั่วไหล

พนักงานอาจจะใช้โปรแกรม chat อื่น ๆ ในการทำงานแทนเพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน แต่จะทำให้งานนั้นไม่เป็ยระบบ และไม่สามารถควบคุมได้ จนอาจทำให้ข้อมูลสำคัญนั้นรั่วไหลออกไป

ดู Log การใช้งานของพนักงานไม่ได้

ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า พนักงานนั้น ส่ง-รับ อีเมลมาจากที่ใดบ้าง เนื่องจากไม่มีหน้า Admin ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลจะรั่วไหล หรือ อาจจะเจออีเมล Spam หรือ Hacker นั้นอาจจะปลอมแปลงอีเมลส่งมา ผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถทราบได้เลย

ข้อมูลโดยสรุป

การไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทนั้น ทำให้เกิดปัญหาหลากลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

https://www.thunderbirdclub.org/2023/02/15/why-business-email-on-thunderbird/