การใช้งานอีเมลบริษัท (Business Email) ในการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Gmail, Microsoft Outlook และ Thunderbird เป็นต้น ซึ่งการจะติดต่อสื่อสารผ่าน Email นั้นส่วนใหญ่ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเช่น การติดต่อกับคู่ค้า หรือการรับ – ส่งอีเมลภายในบริษัท ซึ่งถ้าหากว่ามีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) ไว้นั้น ก็จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับอีเมลนั้นสามารถรู้ได้ว่าอีเมลนั้นส่งมาจากที่ไหน เพราะการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) นั้นจะเป็นการบอกตัวตนของผู้ส่งได้เป็นอย่างดี

วิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird

  1. เปิดโปรแกรม Thunderbird
ภาพประกอบหัวข้อวิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird

2. คลิกขวาที่อีเมลที่ต้องการตั้งลายเซ็นต์ จากนั้นเลือกที่หัวข้อ “Setting”

ภาพประกอบหัวข้อวิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird

3. เลือกอีเมลที่ต้องการตั้งลายเซ็นต์ จากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการลงในช่อง “Signature text”

ภาพประกอบหัวข้อวิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird

4. เลือกที่ “Composition & Addressing” จากนั้นให้คลิกที่ในช่อง “Include signature for replies” และ “Include signature for forward”

ภาพประกอบหัวข้อวิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird

5. เมื่อทำการเขียนอีเมลฉบับใหม่ก็จะมีลายเซ็นต์ที่ตั้งไว้ขึ้นมา

ภาพประกอบหัวข้อวิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird

ข้อมูลโดยสรุป

การตั้งตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird นั้นจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับอีเมลนั้นสามารถรู้ได้ว่าอีเมลนั้นส่งมาจากที่ไหน เพราะการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) นั้นจะเป็นการบอกตัวตนของผู้ส่งได้เป็นอย่างดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

https://www.thunderbirdclub.org/2023/02/15/why-business-email-on-thunderbird/