โปรแกรม Thunderbird ในการใช้งานส่วนใหญ่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการ Mail Server หลายๆคนอาจจะมีคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ (OS) ต่างกันหรือบางคนอาจจะเคยใช้เพียงระบบปฏิบัติการใดระบบหนึ่งเท่านั้นและเมื่อต้องไปลงโปรแกรม Thunderbird ในเครื่องที่มีปฏิบัติการต่างไปก็อาจจะเกิดความกังวลว่าการใช้งานจะแตกต่างกันหรือไม่ผู้เขียนขออธิบายความแตกต่างดังนี้

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งของ Window และ Mac OS แทบมีความเหมือนกันอย่างมากเพียงแต่นามสกุล (File extension) ในการติดตั้งของ Mac OS จะเป็นนามสกุล dmg และไฟล์การติดตั้งของ Window จะเป็น exe แต่วิธีการติดตั้งมีความคล้ายคลึงกันมาก

ตำแหน่งการเก็บไฟล์ (File Location)

ตำแหน่งการเก็บไฟล์ Email ของ Thunderbird ใน Window และ Mac มีความแตกต่างกันดังนี้ (หากมิได้มีการปรับเปลี่ยน)

Window: C:\Users\ชื่อเครื่อง\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\รหัส\ImapMail\ชื่อ Incoming Mail Server
Mac: /Users/ชื่อเครื่อง/Library/Thunderbird/Profiles/รหัส/ImapMail/ชื่อ Incoming Mail Server

โดยมีวิธีการดูตำแหน่งการเก็ลไฟล์ของ Thunderbird ได้จากบทความ “วิธีการดูตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูล (Data File Location) ของโปรแกรม Thunderbird

User Interface (UI)

รูปแบบการตำแหน่งของ icon วิธีการใช้งานเหมือนกันเกือบ 100% หรือพูดได้ว่าหากท่านเคยใช้ Thunderbird ใน Window ก็ต้องสามารถใช้งาน Thunderbird บน Mac OS ได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลโดยสรุป

โปรแกรม Thunderbird ที่ใช้งานผ่าน Window และ Mac OS แทบมีความคล้ายกันมาก แตกต่างกันเพียงไฟล์ติดตั้งและตำแหน่งที่เก็บ File เพียงเล็กน้อยเท่านั้น