วิธีการดูตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูล (Data File Location) ของโปรแกรม Thunderbird


ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของโปรแกรม Thunderbird (Local Directory/Data File Location) มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมดของ Email Account นั้นๆ ที่ถูกดึงมาจากผู้ให้บริการ Email Hosting ทุก Folder ตั้งแต่ Inbox, Sent, Junk, Draft และอื่นๆ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ท่านสามารถ Backup ข้อมูลแบบ Manual ได้ง่ายๆ เพียง Copy Folder นั้นทั้ง Folder ไปยัง Backup Drive ทำให้สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูล

เราจะรู้ตำแหน่งที่เก็บ File ได้อย่างไร

ซึ่งคุณสามารถทำได้ตามภาพประกอบด้านบนโดยมีวิธีการดังนี้

- คลิกขวาไปยัง Email ที่ต้องการดู Data File
- เลือกไปที่ Server Settings ของ Email ที่เราต้องการดู Data File
- ด้านขวาจะมีหัวข้อ Local Directory ซึ่งจะบอก Path หรือตำแหน่งที่เก็บไฟล์

โดยส่วนใหญ่ตำแหน่งที่เก็บ Data File ใน Window และ Mac จะเป็นดังนี้

Window: C:\Users\ชื่อเครื่อง\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\รหัส\ImapMail\ชื่อ Incoming Mail Server
Mac: /Users/ชื่อเครื่อง/Library/Thunderbird/Profiles/รหัส/ImapMail/ชื่อ Incoming Mail Server

ประโยชน์ของ Data File

  • ช่วยทำให้การบริหารจัดการ File นั้นง่ายขึ้น เช่น อาจจะ Backup Folder ดังกล่าวลง External Drive เป็นต้น
  • ทำให้การ Backup ข้อมูลเพื่อย้ายเครื่องนั้นง่ายขึ้นเพียง Backup Folder ดังกล่าวและนำไปไว้ในเครื่องใหม่ก็มีข้อมูลครบทันที

เราควรระมัดระวังอะไรใน Data File

  • แน่นอนว่า Data File ก็มีความหมายตรงตัวว่าเป็นที่เก็บ File ของ Email ทั้งหมด ดังนั้น Location ดังกล่าวจึงถือเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่มีความลับสูงมากดังนั้นเวลานำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปซ่อมหรือให้ผู้อื่นใช้ควรมั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นไม่นำข้อมูลเหล่านี้ออกไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ
  • ไวรัสประเภท Ransomware อาจจะทำลายข้อมูลใน Location ดังกล่าวจนเสียหายได้หากท่าเผลอติดไวรัสประเภทดังกล่าว