ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของโปรแกรม Thunderbird (Local Directory/Data File Location) มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมดของ Email Account นั้นๆ ที่ถูกดึงมาจากผู้ให้บริการ Email Hosting ทุก Folder ตั้งแต่ Inbox, Sent, Junk, Draft และอื่นๆ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ท่านสามารถ Backup ข้อมูลแบบ Manual ได้ง่ายๆ เพียง Copy Folder นั้นทั้ง Folder ไปยัง Backup Drive ทำให้สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูล

เราจะรู้ตำแหน่งที่เก็บ File ได้อย่างไร

ซึ่งคุณสามารถทำได้ตามภาพประกอบด้านบนโดยมีวิธีการดังนี้

- คลิกขวาไปยัง Email ที่ต้องการดู Data File
- เลือกไปที่ Server Settings ของ Email ที่เราต้องการดู Data File
- ด้านขวาจะมีหัวข้อ Local Directory ซึ่งจะบอก Path หรือตำแหน่งที่เก็บไฟล์

โดยส่วนใหญ่ตำแหน่งที่เก็บ Data File ใน Window และ Mac จะเป็นดังนี้

Window: C:\Users\ชื่อเครื่อง\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\รหัส\ImapMail\ชื่อ Incoming Mail Server
Mac: /Users/ชื่อเครื่อง/Library/Thunderbird/Profiles/รหัส/ImapMail/ชื่อ Incoming Mail Server

ประโยชน์ของ Data File

เราควรระมัดระวังอะไรใน Data File