Free Email คืออะไร ?

Free Email คือระบบ Email Server ที่ให้บริการฟรีจากผู้ให้บริการหลายต่าง ๆ ซึ่งการสมัครใช้งานนั้นสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถสมัครได้ไม่ยุ่งยากอีกด้วย มีผู้ให้บริการรายไหนบ้าง ? ผู้ที่ให้บริการ Free Email นั้นมีอยู่หลายเจ้าด้วยกัน ซึ่งที่เป็นที่นิยมกันส่วนมากก็จะมีดังนี้ เลือกใช้บริการ Free Email ที่ไหนดี ? Free Email ของแต่ผู้ให้บริการนั้น ก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ Function ต่าง ๆ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บ […]

ปัญหาสุดคลาสสิคถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัท

ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่าในเมื่อมี Free Email แล้วทำไมเราถึงต้องใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทที่ในการใช้นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ ถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทนั้น จะเกิดปัญหาอย่างไร ? ทุกคนใช้ Free Email ยากต่อการควบคุม การที่ทุกคนในองกรค์หรือบริษัทของเรานั้นใช้ Free Email นั้นจะทำให้ยากต่อการควบคุมเพราะว่า Free Email นั้นสิทธิการควบคุมเป็นของเจ้าของ Free Email ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถควมคุมได้ ไม่มีหน้า Admin ให้เพิ่มลบพนักงาน ในกรณีที่มีพนักงานเข้ามาใหม่หรือลาออกนั้น จะไม่สามารถสร้างหรือลบอีเมลให้กับพนักงานได้ เนื่องจากไม่มีหน้า Admin ในการจัดการ ข้อมูลรั่วไหล […]

ทำไมผู้ใช้งานนิยมใช้งาน Email ใน Thunderbird

Thunderbird คืออะไร Thunderbird คืออโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับตรวจสอบ Email ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้งานเนื่องจากมีการแยกกล่องในจดหมายอย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนมากกว่านั้นคือการใช้งานที่ง่ายของโปรแกรม Thunderbird ที่รองรับฟังก์ชั่นต่างๆสำหรับการใช้งานระบบ Email องค์กรเพื่อติดต่อสื่อสารในธุรกิจ เช่น ฟังก์ชั่นการตั้ง Rule หรือ ฟังก์ชั่นการตั้ง Signature (ลายเซ็นต์ท้าย Email) ซึ่งถือว่าองค์กรใดที่ไม่มี IT สามารถทำได้เองง่ายๆเพราะโปรแกรม Thunderbird นั้นไม่ซับซ้อน ทำไมผู้ใช้งานนิยมใชThunderbird ตรวจสอบ Email Server เนื่องจากโปรแกรม Thunderbird เป็นฟรีแวร์ผู้ใช้งานสามารถ […]

วิธี Backup Data file ใน Thunderbird

Data File คืออะไร Data file หรือไฟล์ในการเก็บข้อมูลของ Email ผู้ใช้งานทั้งขาเข้าและขาออก รวมไปถึงไฟล์แนบต่างๆด้วยซึ่งการจะมี Data File ได้นั้นผู้ใช้งานต้องทำการ Add Email ลงโปรแกรม Thunderbird เป็น Type POP เนื่องจาก POP จะเป็นการดูดข้อมูลจาก Email Server มาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานทำให้การเก็บข้อมูลนั้นจำเป็นจึงต้องมี Data file ในการเก็บข้อมูล Email ซึ่งในส่วนนี้สำหรับผู้ใช้งานระบบ […]

วิธีการดูตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูล (Data File Location) ของโปรแกรม Thunderbird

ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของโปรแกรม Thunderbird (Local Directory/Data File Location) มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมดของ Email Account นั้นๆ ที่ถูกดึงมาจากผู้ให้บริการ Email Hosting ทุก Folder ตั้งแต่ Inbox, Sent, Junk, Draft และอื่นๆ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ท่านสามารถ Backup ข้อมูลแบบ Manual ได้ง่ายๆ เพียง Copy Folder นั้นทั้ง […]