Google Workspace หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อเดิมว่า G Suite ชุดเครื่องมือที่มีความสามารถมากมายในการทำงานออนไลน์ ทั้งงานเอกสารและสไปร์ชีตตาราง การจัดการอีเมลและปฏิทิน ไปจนถึงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ Cloud เป็นเครื่องมือที่ธุรกิจและองค์กรควรมีไว้ใช้งานเพื่อเพิ่มทประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร การใช้งานอีเมลเป็นส่วนสำคัญของการทำงานและผู้ใช้งานมักมีโปรแกรมอื่นๆ ที่ถนัดในการใช้งานมากกว่าซึ่งการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอีเมลที่อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการอีเมลอื่นๆ เช่น Thunderbird Google Workspace ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

การเชื่อมต่ออีเมล Google Workspace กับโปรแกรม Thunderbird

สำหรับการเชื่อมต่อนั้นสามารถทำได้ง่ายดายดังนี้

1.เปิดการเข้าถึง POP , IMAP ของ Google Workspace
2.Add mail account
3.กรอกอีเมล และ รหัสผ่าน เลือก Type และในค่า Incoming , Outgoing
4.และ ระบบจะให้อนุญาติการเข้าสู่ระบบ

สาเหตุที่คนนิยมใช้งานโปรแกรม Thunderbird

ข้อมูลโดยสรุป

การใช้งาน Google Workspace ใน Thunderbird เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานอีเมลในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นโปรแกรมที่ตนเองถนัดเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานอีเมลมากว่า 1 Account โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการ Logout และ Login ในเว็บเบราว์เซอร์ทุกครั้งเพื่อใช้งาน Google Workspace ทุกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

https://www.thunderbirdclub.org/2024/02/02/g-suite-is-cheap