บทความล่าสุด

  • ตั้งลายเซ็นต์ (Signature) สำหรับใช้งานอีเมลบริษัทบน Thunderbird อย่างไร ?
    การใช้งานอีเมลบริษัท (Business Email) ในการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Gmail, Microsoft Outlook และ Thunderbird เป็นต้น ซึ่งการจะติดต่อสื่อสารผ่าน Email นั้นส่วนใหญ่ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเช่น การติดต่อกับคู่ค้า หรือการรับ – ส่งอีเมลภายในบริษัท ซึ่งถ้าหากว่ามีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) ไว้นั้น ก็จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับอีเมลนั้นสามารถรู้ได้ว่าอีเมลนั้นส่งมาจากที่ไหน เพราะการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) นั้นจะเป็นการบอกตัวตนของผู้ส่งได้เป็นอย่างดี วิธีการตั้งลายเซ็นต์ (Signature) บน Thunderbird 2. […]

วิธีการติดตั้งและเริ่มใช้งาน