บทความล่าสุด

  • ลายเซ็นใน Email (Email Signature) มีประโยชน์มากกว่าที่คิด
    ลายเซ็นใน Email (Email Signature) หรือคำลงท้าย Email ที่มักใส่เบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งและสถานที่ทำงานของผู้ส่ง (Sender) บางคนอาจจะมิทราบประโยชน์เนื่องจากตั้งไว้ตามประเพณีการสื่อสารในการทำงานที่มีมานานนั้นมีประโยชน์ต่อการสื่อสารในระดับการใช้งาน Email ระดับองค์กรอย่างไรและมีคำแนะนำในการตั้งค่าให้ดูมืออาชีพอย่างไรเราไปดูกัน ประโยชน์ของลายเซ็นใน Email เนื่องจากการสื่อสารทาง Email นั้นผู้รับ Email ของเราเกือบ 80%-90% อาจจะไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักเราด้วยซ้ำดังนั้นการระบุรายละเอียดในลายเซ็นนั้นเป็นการแนะนำตัวอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ผู้รับทราบว่าเรากำลังคุย Email กับใครอยู่ หากไม่มีลายเซ็นแล้วเราส่ง Email ไปเลยอาจจะทำให้ผู้รับไม่เชื่อมั่นได้ รวมถึงบางครั้บในลายเซ็นอาจจะใส่ช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เผื่อที่มีเรื่องฉุกเฉินผู้รับ Email […]

วิธีการติดตั้งและเริ่มใช้งาน