ทำไมผู้ใช้งานนิยมใช้งาน Email ใน Thunderbird

Thunderbird คืออะไร Thunderbird คืออโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับตรวจสอบ Email ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้งานเนื่องจากมีการแยกกล่องในจดหมายอย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนมากกว่านั้นคือการใช้งานที่ง่ายของโปรแกรม Thunderbird ที่รองรับฟังก์ชั่นต่างๆสำหรับการใช้งานระบบ Email องค์กรเพื่อติดต่อสื่อสารในธุรกิจ เช่น ฟังก์ชั่นการตั้ง Rule หรือ ฟังก์ชั่นการตั้ง Signature (ลายเซ็นต์ท้าย Email) ซึ่งถือว่าองค์กรใดที่ไม่มี IT สามารถทำได้เองง่ายๆเพราะโปรแกรม Thunderbird นั้นไม่ซับซ้อน ทำไมผู้ใช้งานนิยมใชThunderbird ตรวจสอบ Email Server เนื่องจากโปรแกรม Thunderbird เป็นฟรีแวร์ผู้ใช้งานสามารถ Download ได้จาก Website และทำการติดตั้งที่ง่ายซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำเองได้เลยและยังมีความปลอดภัยเช่นโปรแกรมจะมีแถบในการแจ้งเตือนว่า Email ฉบับนี้มีลักษณะที่เป็น Spam ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานนิยมในการตรวจสอบ Email องค์กรและองค์กรไม่ต้องเสียเงินเพื่อลงโปรแกรมอีกด้วยเพราะโปรแกรม Thunderbird ผู้ใช้งานสามารถ Dowload ได้เอง ข้อดีของโปรแกรม Thunderbird