แก้ไขรายชื่อ (Contact) ใน Thunderbird

รายชื่อหรือที่ผู้ใช้งานระบบ Email องค์กรนิยมเรียกกันทั่วไปคือ Contact หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มใน Addesss book เพื่อสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากหากต้องพิมพ์ชื่อ Email ของผู้ติดต่อที่ติดต่อกันประจำอยู่แล้วหรือต้องการส่ง Email ให้ผู้รับจำนวนมากหากมีรายชื่อ(Contact)ภายใน Addess book แล้วจะทำใหผู้ส่งใช้งานสะดวกและประหยัดเวลามากว่าที่ต้องมานั่งพิมพ์ Email ทีละ Email และยังช่วยในเรื่องการพิมพ์ Email ปลายทางผิดทำให้เป็นช่องโหว่ในการพลาดการรับข้อมูลไปอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขรายชื่อผ่าน Contact นั้นจะช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลย วิธีแก้ไขรายชื่อ (contact) ใน Thunderbird เปิดโปรแกรม Thunderbird คลิกที่ […]

การเปลี่ยนมุมมองการตรวจสอบ Email ใน Thunderbird

ในการใช้งานการรับ-ส่งอีเมล (Email) หลายคนคงเคยใช้โปรแกรม Microsoft Outlook มาก่อนจะทราบดีว่าในโปรแกรมนั้นสามารถที่จะปรับแต่งมุมมองในการดูอีเมล (Email) เพื่อความสะดวกสบายและเหมาะสมต่อการใช้งานแบบที่คุณถนัดได้ ซึ่งในโปรแกรม Thunderbird เองนั้นก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็เป็นได้ ซึ่งการปรับมุมมองการตราวจสอบอีเมล (Email) ตามแบบที่คุณต้องการได้นั้นจะทำให้การหาอีเมล (Email) การย้ายอีเมล (Email) สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะในการทำงานการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) ของบริษัท นั้นจะมีลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก การที่คุณใช้มุมมองการตรวจสอบอีเมล (Email) แบบที่คุณไม่ถนัดก็อาจจะมีผลทำให้การทำงานล่าช้าได้อีกด้วย ซึ่งจะมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ เปิดโปรแกรม Thunderbird คลิกที่ […]

การเชิญเพื่อนเข้าร่วมปฏิทินออนไลน์ที่ตั้งไว้ใน Thunderbird

สำหรับการใช้งานในการติดต่ออีเมล (Email) ของบริษัท หรืออีเมล (Email) ส่วนตัวกันในโปรแกรม Thunderbird นั้น ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อรับ-ส่งอีเมล (Email) ถึงกันเท่านั้น ซึ่งในโปรแกรม Thunderbird นั้น ยังมีการใช้งานเรื่องของ Calendar หรือ ปฏิทินที่มีความจำเป็นอย่างมากอีกด้วย เพราะในการนัดหมายการประชุม หรืองานสังสรรค์ของบริษัท งานพบปะลูกค้านอกสถานที่ทำงาน หรืองานอื่นๆในเรื่องส่วนตัวนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าหากไม่ได้จดไว้ในส่วนที่สามารถค้นหาได้ง่ายจะทำให้คุณหลงลืมไปบ้างแน่นอน แต่ถ้าหากว่าคุณมีการจดบันทึกไว้ใน Calendar แล้วนั้นจะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นมาก Calendar คือ ปฏิทิน ที่สามารถใช้บริการออนไลน์ได้ฟรี […]

การสร้าง Account Calendar ใน Thunderbird

หลายคนที่ใช้งานการรับ-ส่งอีเมล (Email) เป็นประจำ โดยเฉพาะการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท ที่ต้องติดต่อกับบุคคลมากมายทั้งติดต่อกับลูกค้า ติดต่อกันภายในองค์กรของตัวเอง แน่นอนว่าในแต่ละวันนั้นจะได้มอบหมายงานมามากมาย ทั้งการประชุมนัดหมาย การนัดพบลูกค้านอกสถานที่ หรืองานอื่นๆ เมื่อมีงานเข้ามามากมายก็อาจจะที่จะมีการหลงลืมกันบ้าง แน่นอนว่าแทบจะทุกคนต้องจดบันทึกเอาไว้ที่ใดที่หนึ่ง เช่น ในกระดาษโน๊ต และส่วนมากนั่นคือปฏิทิน เพราะจะมีการระบุวันที่ เดือน ปี อย่างชัดเจน แต่สำหรับบุคคลที่ใช้งานอีเมล (Email) นั้น จะทราบกันดีว่าในโปรแกรมทั้ง Microsoft Outlook, บริการของ Google อย่าง […]

เพิ่ม/ลบ รายชื่อ Contact ใน Thunderbird

ในการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัทนั้นคุณจะต้องพบกับลูกค้าที่มากมาย แน่นอนว่าในการทำงานเมื่อมีธุระที่ต้องติดต่อกันคุณก็จะต้องขอ Contact ของลูกค้าเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบริษัท เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อคุยธุรกิจในภายหลัง และในบริษัทที่มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก รายชื่อหรือข้อมูล Contact นั้นก็มากตามไปด้วย และไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น ในองค์กรที่ทำงานเองก็จำเป็นต้องมีข้อมูล Contact ของแต่ละแผนกเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของแผนกนั้นๆเพื่อไว้ติดต่อ หรือแจ้งงานหากมีการประชุม และใช้ติดต่อในเรื่องของงานอื่นๆหากเป็นแผนกที่มีงานเกี่ยวเนื่องกันเพื่อสะดวกในการส่งรายละเอียดต่างๆ แต่ในบางครั้งคุณอาจจะพบกับลูกค้าหรือบุคคลในองค์กรเป็นจำนวนมาก จึงอาจจะลืมไปว่าคุณได้เพิ่ม Contact […]

เราจะทำให้ Email บางคนไปอยู่ใน Folder ที่กำหนดได้อย่างไร ในโปรแกรม Thunderbird

ในการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท หรือการใช้งานอีเมล (Email) ส่วนตัว การใช้อีเมล (Email) ในการเรียนการสอน หรือแทบจะทุกอาชีพตอนนี้ล้วนแล้วต้องใช้อีเมล (Email) ในการติดต่อสื่อสารกัน แน่นอนอยู่แล้วว่าปกติข้อความอีเมล (Email) ที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ในส่วนของ Inbox (กล่องจดหมาย) ซึ่งเมื่อคุณจำเป็นต้องหาอีเมล (Email) ของผู้ส่งคนใดคนหนึ่งนั้นต้องมาเลื่อนหาอีเมล (Email) ใน Inbox (กล่องจดหมาย) ทีละอัน ซึ่งทำให้เสียเวลาอย่างมาก หากใครที่มีผู้ส่งอีเมล (Email) เข้ามาวันละหลายร้อยฉบับก็จะทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ซึ่งหากบางคนที่เคยใช้งาน […]

การตั้งแจ้งเตือน Calendar ใน Thunderbird

ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้น คนส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งด้านการทำงาน ในชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสารกันมีหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งทาง Facebook, Instagram,Line และในการติดต่อธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่จะมีการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) ของบริษัท เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) นั้นก็มีหลายโปรแกรมด้วยกันทั้งการติดต่ออีเมล (Email) ผ่านทาง Microsoft Outlook, Gmail (Google Workspace), และ Thunderbird ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีความสามารถในเรื่องของการรับ-ส่งอีเมล (Email) เพียงเท่านั้นแต่ยังมี function การทำงานที่มีประโยชน์อีกมากมาย […]

เพิ่มรายชื่อ Contact Group ใน Mozilla ThunderBird

หลายคนที่ใช้งานการติดต่ออีเมล (Email) ทั้งในเรื่องส่วนตัว และ โดยเฉพาะการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท แน่นอนว่าต้องมีผู้ติดต่อเป็นจำนวนมาก ทั้งการติดต่อกับลูกค้า การติดต่อกันภายในองค์กร และบริษัทที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีพนักงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีแผนกแต่ละแผนกมีค่อนข้างเยอะพอสมควร เช่น แผนกบัญชี แผนก IT แผนกธุรการ แผนกการตลาด เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีงานที่สำคัญหรือมีการประชุมก็จำเป็นต้องส่งอีเมล (Email) ไปให้แต่ละแผนก ซึ่งจำนวนพนักงานแต่ละแผนกนั้นก็มีไม่น้อย ซึ่งถ้าหากต้องทำการส่งให้ทีละคน พิมพ์ชื่ออีเมล (Email) ของแต่ละคนนั้นก็ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก จะดีกว่ามั้ยถ้าหากคุณสามารถที่จะสร้างรายชื่อติดต่อของแต่ละแผนกเอาไว้ได้ ซึ่งถ้าหากต้องการส่งอีเมล (Email) […]

รับการแจ้งเตือน Email ใหม่ใน Mozilla Thunderbird

หลายคนคงเคยพบกับปัญหาที่ว่ามีอีเมล (Email) ใหม่เข้ามาแต่เราไม่สามารถทราบได้ เพราะไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือไม่ได้มีเสียงให้เราทราบว่ามีใครส่งอีเมล (Email) มาหา เพราะบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เปิดหน้าอีเมล (Email) เอาไว้ หรือทำกิจกรรมอื่นอยู่ เมื่อมาเปิดดูก็อาจจะพบกับอีเมล (Email) ที่ถูกส่งมามากมาย โดยเฉพาะการทำงานโดยใช้อีเมล (Email) ของบริษัท จะมีลูกค้าติดต่อมาหาคุณมากมายทั้งวัน ซึ่งบางครั้งคุณอาจจะทำงานอื่นอยู่จึงไม่ได้เปิดอ่านอีเมล (Email) นั้นโดยทันที หรืออาจจะเป็นการติดต่ออีเมล (Email) หากันภายในองค์กรเรื่องประชุมต่างๆ งานต่างๆ ไม่เพียงแต่การทำงานเท่านั้น แต่การใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องใช้การติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) ถ้าหากไม่มีการแจ้งเตือนให้คุณทราบใดๆเลย เพราะหากอีเมล (Email) […]

วิธีลบ Email เก่าออกจาก Inbox ใน Thunderbird

หลายคนที่เคยใช้งานโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะทราบดีว่าโปรแกรม Thunderbird นั้น เป็นโปรแกรมอีเมล (Email ) ฟรีที่เผยแพร่โดย Mozilla ผู้ผลิต Web Browser Firefox ถูกใช้งานในเรื่องของการรับ-ส่ง อีเมล (Email) เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่การติดต่อธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัทนั้นจะต้องติดต่อกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีอีเมล (Email) เข้ามาเป็นจำนวนที่มาก เมื่อมีอีเมล (Email) เข้ามาเป็นประจำทุกวัน คุณอาจจะพบว่ากล่องจดหมาย […]