ในการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัทนั้นคุณจะต้องพบกับลูกค้าที่มากมาย แน่นอนว่าในการทำงานเมื่อมีธุระที่ต้องติดต่อกันคุณก็จะต้องขอ Contact ของลูกค้าเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบริษัท เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อคุยธุรกิจในภายหลัง และในบริษัทที่มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก รายชื่อหรือข้อมูล Contact นั้นก็มากตามไปด้วย และไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น ในองค์กรที่ทำงานเองก็จำเป็นต้องมีข้อมูล Contact ของแต่ละแผนกเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของแผนกนั้นๆเพื่อไว้ติดต่อ หรือแจ้งงานหากมีการประชุม และใช้ติดต่อในเรื่องของงานอื่นๆหากเป็นแผนกที่มีงานเกี่ยวเนื่องกันเพื่อสะดวกในการส่งรายละเอียดต่างๆ แต่ในบางครั้งคุณอาจจะพบกับลูกค้าหรือบุคคลในองค์กรเป็นจำนวนมาก จึงอาจจะลืมไปว่าคุณได้เพิ่ม Contact เหล่านั้นลงไปใน Address Book หรือ สมุดที่อยู่ ของคุณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการบันทึก Contact ซ้ำๆจะทำให้เปลืองพื้นที่ในโปรแกรมโดยใช่เหตุ ซึ่งคุณสามารถที่จะทำการลบ Contact หรือ รายชื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

บทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่ม/ลบ รายชื่อ Contact ใน Thunderbird เพื่อที่จะนำไปใช้งานภายในบริษัทของคุณหรือแม้แต่การใช้งานส่วนตัวของตัวคุณเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

วิธีเพิ่มรายชื่อ Contact ใน Address Book ของ Thunderbird

วิธีลบรายชื่อ Contact ใน Address Book ของ Thunderbird

วิธีการทำตามตัวอย่างข้างต้นสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะในกรณีที่มีการติดต่อกับบุคคลหลายคน หรือหลายๆบริษัทนั้น การจดบันทึกแบบธรรมดาทั่วไปในปัจจุบันเป็นวิธีที่ล้าสมัยไปแล้ว การจดบันทึกรายชื่อหรือข้อมูลของผู้ที่เราร่วมงานด้วยไว้ใน Address Book หรือแม้แต่ใส่ไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer) ต่างๆ จะทำให้การทำงานของคุณนั้นสะดวกสบายมากขึ้น