ในการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท หรือใช้ในด้านการทำงานส่วนตัวนั้น แน่นอนว่ามีการติดต่อหรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมล (Email) ให้กับบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งการส่งอีเมล (Email) หากันภายในองค์กรนั้นก็มีไม่น้อย โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่ทราบได้เลยว่าผู้รับได้รับและอ่านอีเมล (Email) ของเราเมื่อใด จะทราบได้ก็ตอนที่ผู้รับตอบกลับมาเท่านั้น ถ้าหากเป็นเอกสารที่สำคัญที่ต้องการคำตอบโดยเร็วก็จะทำให้เสียเวลามาก

แต่ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird นั้นมี Function การทำงานที่สามารถทำให้เราทราบได้ว่าอีเมล (Email) ที่เราส่งไปนั้นผู้รับได้อ่านหรือยัง เพราะอาจจะมีกรณีที่ผู้รับได้รับอีเมล (Email) ของเราแล้ว แต่ยังไม่เปิดอ่าน หรือ อาจจะไม่เห็นอีเมล (Email) ของเราเนื่องจากอีเมล (Email) ที่ได้รับมีจำนวนมากอาจจะทำให้พลาดการเปิดอ่านอีเมล (Email) ของเราไป ซึ่งการเปิดใช้ Function การทำงานของ Mozilla Thunderbird เมื่อผู้รับเปิดอ่านใระบบก็แจ้งเตือนให้เราทราบทันทีว่าผู้รับเปิดอ่านอีเมล (Email) ของเราแล้ว ซึ่งเหมาะสมกับการติดต่อธุรกิจ หรือการติดต่อกันภายในองค์กร อีกทั้งถ้าหากเป็นอีเมล (Email) ที่มีความสำคัญและต้องการ การตอบกลับโดยเร็วหากพบว่าเวลาผ่านไปนานจนเกินไปแล้ว ผู้รับยังไม่เปิดอ่านเราอาจจะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบในช่องทางอื่นและเปิดอ่านอีเมล (Email) ฉบับนั้นโดยเร็วได้

วิธีตั้งการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่าน Email ใน Thunderbird

1.เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird

2.คลิกที่ “Options” (ตัวเลือก)

3.ภายใต้หัวข้อ “General” (ทั่วไป) ให้เลื่อนหาหัวข้อ > “Return Receipts” (ใบเสร็จรับเงินคืน) และคลิกเข้าไป

4.จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่ When sending messages, always request a return receipt (เมื่อส่งข้อความให้ขอใบเสร็จส่งคืนเสมอ)

จากนั้นเมื่อมีการส่งข้อความในทุกๆครั้งที่เราเขียนอีเมล (Email) ไปยังปลายทาง ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้เราทราบว่า ทางผู้รับได้เปิดอ่านอีเมล (Email) เรียบร้อยแล้ว

จะเห็นได้ว่า คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการติดต่อธุรกิจทางอีเมล (Email) เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบหรือยืนยันได้ว่า ผู้รับปลายทางได้ทำการเปิดอ่านอีเมล (Email) ที่เราส่งไปยังปลายทางเรียบร้อยแล้ว