การตั้งค่า IMAP ใน thunderbird

การใช้งาน Email hosting ในโปรแกรม Thunderbird หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วผู้ใช้งานต้องทำการ Add Account ของอีเมลเพื่อเริ่มใช้งานหลังจากการ Email , Password แล้วนั้นในส่วนของ Incoming server ตัวโปรแกรม Thunderbird จะสอบถามถึง Protocol Type ที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งาน ซึ่งหนึ่งใน 2 ตัวเลือกนั้นก็คือ IMAP แล้ว IMAP ที่ว่าคืออะไร ? IMAP […]

ตั้งค่าแจ้งเตือนใน Thunderbird ได้อย่างไร ?

บางทีการใช้อีเมลบริษัทนั้นก็ย่อมมีอีเมลที่สำคัญส่งเข้ามาเช่น อีเมลที่ติดต่อกับลูกค้า หรือ การทำข้อตกลงต่าง ๆ เป็นต้น และถ้าหากอีเมลดังกล่าวนั้นส่งเข้ามาแล้วแต่ไม่มีการแจ้งเตือนบอกให้ทราบ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ฉนั้นการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Thunderbird สำหรับอีเมล์ใหม่ที่ส่งเข้ามา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ เปิดโปรแกรม Thunderbird ขึ้นมา เลือกเ “Setting” ในหัวข้อ “General” เลื่อนมาที่หัวข้อ “Incoming Mails” ตั้งค่าเสียงเตือนเมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา โดยเลือก “Play a sound” และเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการใช้งาน หลังจากตั้งค่าดังกล่าวแล้ว โปรแกรม […]

Thunderbird บน Mac และ Window แตกต่างกันไหม ?

โปรแกรม Thunderbird ในการใช้งานส่วนใหญ่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการ Mail Server หลายๆคนอาจจะมีคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ (OS) ต่างกันหรือบางคนอาจจะเคยใช้เพียงระบบปฏิบัติการใดระบบหนึ่งเท่านั้นและเมื่อต้องไปลงโปรแกรม Thunderbird ในเครื่องที่มีปฏิบัติการต่างไปก็อาจจะเกิดความกังวลว่าการใช้งานจะแตกต่างกันหรือไม่ผู้เขียนขออธิบายความแตกต่างดังนี้ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งของ Window และ Mac OS แทบมีความเหมือนกันอย่างมากเพียงแต่นามสกุล (File extension) ในการติดตั้งของ Mac OS จะเป็นนามสกุล dmg และไฟล์การติดตั้งของ Window จะเป็น exe แต่วิธีการติดตั้งมีความคล้ายคลึงกันมาก ตำแหน่งการเก็บไฟล์ […]