Free Email คืออะไร ?

Free Email คือระบบ Email Server ที่ให้บริการฟรีจากผู้ให้บริการหลายต่าง ๆ ซึ่งการสมัครใช้งานนั้นสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถสมัครได้ไม่ยุ่งยากอีกด้วย มีผู้ให้บริการรายไหนบ้าง ? ผู้ที่ให้บริการ Free Email นั้นมีอยู่หลายเจ้าด้วยกัน ซึ่งที่เป็นที่นิยมกันส่วนมากก็จะมีดังนี้ เลือกใช้บริการ Free Email ที่ไหนดี ? Free Email ของแต่ผู้ให้บริการนั้น ก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ Function ต่าง ๆ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บ […]

ปัญหาสุดคลาสสิคถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัท

ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมว่าในเมื่อมี Free Email แล้วทำไมเราถึงต้องใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทที่ในการใช้นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้ ถ้าไม่ใช้อีเมลองค์กรหรืออีเมลบริษัทนั้น จะเกิดปัญหาอย่างไร ? ทุกคนใช้ Free Email ยากต่อการควบคุม การที่ทุกคนในองกรค์หรือบริษัทของเรานั้นใช้ Free Email นั้นจะทำให้ยากต่อการควบคุมเพราะว่า Free Email นั้นสิทธิการควบคุมเป็นของเจ้าของ Free Email ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถควมคุมได้ ไม่มีหน้า Admin ให้เพิ่มลบพนักงาน ในกรณีที่มีพนักงานเข้ามาใหม่หรือลาออกนั้น จะไม่สามารถสร้างหรือลบอีเมลให้กับพนักงานได้ เนื่องจากไม่มีหน้า Admin ในการจัดการ ข้อมูลรั่วไหล […]

ทำไมถึงนิยมใช้งาน Email บริษัทในโปรแกรม Thunderbird

อีเมลบริษัทคืออะไร ? อีเมลบริษัท หรือ Business Email คือการใช้งานอีเมลธุรกิจในนามของบริษัทโดยสามารถใช้งาน Email ในนามชื่อบริษัทของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการใช้งานชื่ออีเมล [email protected]ชื่อบริษัทของคุณ .com/.co.th เพื่อระบุถึงตัวตนของบริษัทและยังสามารถป้องกันอีเมลประเภทspam อย่างมีประสิทธิภาพจัดการพื้นที่การใช้งานได้ด้วยตนเอง blacklist อีเมลที่ไม่ต้องการรับหรืออีเมลกวนใจต่างๆ ไม่เสี่ยงต่อการข้อมูลรั่วไหลหรือถูกขโมยข้อมูล โปรแกรม Thunderbird คืออะไร ? โปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับอีเมล ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถ Download มาใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และใช้งานได้สะดวกไม่ต่างจากโปรแกรมจัดการอื่น ๆ มีฟังก์ชันที่ครบและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยากเกินไปเหมาะแก่การใช้งานกับระบบอีเมลบริษัทเป็นอย่างมาก ทำไมถึงนิยมใช้ใน […]