แก้ไขรายชื่อ (Contact) ใน Thunderbird

รายชื่อหรือที่ผู้ใช้งานระบบ Email องค์กรนิยมเรียกกันทั่วไปคือ Contact หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มใน Addesss book เพื่อสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากหากต้องพิมพ์ชื่อ Email ของผู้ติดต่อที่ติดต่อกันประจำอยู่แล้วหรือต้องการส่ง Email ให้ผู้รับจำนวนมากหากมีรายชื่อ(Contact)ภายใน Addess book แล้วจะทำใหผู้ส่งใช้งานสะดวกและประหยัดเวลามากว่าที่ต้องมานั่งพิมพ์ Email ทีละ Email และยังช่วยในเรื่องการพิมพ์ Email ปลายทางผิดทำให้เป็นช่องโหว่ในการพลาดการรับข้อมูลไปอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขรายชื่อผ่าน Contact นั้นจะช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลย วิธีแก้ไขรายชื่อ (contact) ใน Thunderbird เปิดโปรแกรม Thunderbird คลิกที่ […]

เพิ่ม/ลบ รายชื่อ Contact ใน Thunderbird

ในการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัทนั้นคุณจะต้องพบกับลูกค้าที่มากมาย แน่นอนว่าในการทำงานเมื่อมีธุระที่ต้องติดต่อกันคุณก็จะต้องขอ Contact ของลูกค้าเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบริษัท เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อคุยธุรกิจในภายหลัง และในบริษัทที่มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก รายชื่อหรือข้อมูล Contact นั้นก็มากตามไปด้วย และไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น ในองค์กรที่ทำงานเองก็จำเป็นต้องมีข้อมูล Contact ของแต่ละแผนกเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของแผนกนั้นๆเพื่อไว้ติดต่อ หรือแจ้งงานหากมีการประชุม และใช้ติดต่อในเรื่องของงานอื่นๆหากเป็นแผนกที่มีงานเกี่ยวเนื่องกันเพื่อสะดวกในการส่งรายละเอียดต่างๆ แต่ในบางครั้งคุณอาจจะพบกับลูกค้าหรือบุคคลในองค์กรเป็นจำนวนมาก จึงอาจจะลืมไปว่าคุณได้เพิ่ม Contact […]

เพิ่มรายชื่อ Contact Group ใน Mozilla ThunderBird

หลายคนที่ใช้งานการติดต่ออีเมล (Email) ทั้งในเรื่องส่วนตัว และ โดยเฉพาะการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท แน่นอนว่าต้องมีผู้ติดต่อเป็นจำนวนมาก ทั้งการติดต่อกับลูกค้า การติดต่อกันภายในองค์กร และบริษัทที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีพนักงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีแผนกแต่ละแผนกมีค่อนข้างเยอะพอสมควร เช่น แผนกบัญชี แผนก IT แผนกธุรการ แผนกการตลาด เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีงานที่สำคัญหรือมีการประชุมก็จำเป็นต้องส่งอีเมล (Email) ไปให้แต่ละแผนก ซึ่งจำนวนพนักงานแต่ละแผนกนั้นก็มีไม่น้อย ซึ่งถ้าหากต้องทำการส่งให้ทีละคน พิมพ์ชื่ออีเมล (Email) ของแต่ละคนนั้นก็ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก จะดีกว่ามั้ยถ้าหากคุณสามารถที่จะสร้างรายชื่อติดต่อของแต่ละแผนกเอาไว้ได้ ซึ่งถ้าหากต้องการส่งอีเมล (Email) […]