การตั้งค่าการตอบกลับ Email ใน Thunderbird

ในการใช้งานอีเมล (Email) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอีเมล (Eamil) ของบริษัท การใช้งานอีเมล (Email) ส่วนตัวนั้น เมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้า ในการรับ-ส่งอีเมล (Email) ระหว่างองค์กรหากมีการต้องแก้ปัญหาต่างๆก็จะต้องมีการตอบกลับ (Reply) อีเมล (Email) นั้นๆ หลายคนที่เคยใช้งานโปรแกรม Thunderbird อาจจะพบว่าตัวโปรแกรมมีการตั้งค่าให้ตัวเคอร์เซอร์ (Cursor) นั้นอยู่ข้างล่างข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ ซึ่งโดยปกติทั่วไปการตอบกลับอีเมล (reply email) นั้น ตัวเคอร์เซอร์ (Cursor) จะต้องอยู่ด้านบนของข้อความที่คุณต้องการตอบกลับเสมอ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้งานแบบนี้ […]

แก้ไขรายชื่อ (Contact) ใน Thunderbird

รายชื่อหรือที่ผู้ใช้งานระบบ Email องค์กรนิยมเรียกกันทั่วไปคือ Contact หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มใน Addesss book เพื่อสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากหากต้องพิมพ์ชื่อ Email ของผู้ติดต่อที่ติดต่อกันประจำอยู่แล้วหรือต้องการส่ง Email ให้ผู้รับจำนวนมากหากมีรายชื่อ(Contact)ภายใน Addess book แล้วจะทำใหผู้ส่งใช้งานสะดวกและประหยัดเวลามากว่าที่ต้องมานั่งพิมพ์ Email ทีละ Email และยังช่วยในเรื่องการพิมพ์ Email ปลายทางผิดทำให้เป็นช่องโหว่ในการพลาดการรับข้อมูลไปอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขรายชื่อผ่าน Contact นั้นจะช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลย วิธีแก้ไขรายชื่อ (contact) ใน Thunderbird เปิดโปรแกรม Thunderbird คลิกที่ […]

การเปลี่ยนมุมมองการตรวจสอบ Email ใน Thunderbird

ในการใช้งานการรับ-ส่งอีเมล (Email) หลายคนคงเคยใช้โปรแกรม Microsoft Outlook มาก่อนจะทราบดีว่าในโปรแกรมนั้นสามารถที่จะปรับแต่งมุมมองในการดูอีเมล (Email) เพื่อความสะดวกสบายและเหมาะสมต่อการใช้งานแบบที่คุณถนัดได้ ซึ่งในโปรแกรม Thunderbird เองนั้นก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็เป็นได้ ซึ่งการปรับมุมมองการตราวจสอบอีเมล (Email) ตามแบบที่คุณต้องการได้นั้นจะทำให้การหาอีเมล (Email) การย้ายอีเมล (Email) สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะในการทำงานการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) ของบริษัท นั้นจะมีลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก การที่คุณใช้มุมมองการตรวจสอบอีเมล (Email) แบบที่คุณไม่ถนัดก็อาจจะมีผลทำให้การทำงานล่าช้าได้อีกด้วย ซึ่งจะมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ เปิดโปรแกรม Thunderbird คลิกที่ […]

การเชิญเพื่อนเข้าร่วมปฏิทินออนไลน์ที่ตั้งไว้ใน Thunderbird

สำหรับการใช้งานในการติดต่ออีเมล (Email) ของบริษัท หรืออีเมล (Email) ส่วนตัวกันในโปรแกรม Thunderbird นั้น ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อรับ-ส่งอีเมล (Email) ถึงกันเท่านั้น ซึ่งในโปรแกรม Thunderbird นั้น ยังมีการใช้งานเรื่องของ Calendar หรือ ปฏิทินที่มีความจำเป็นอย่างมากอีกด้วย เพราะในการนัดหมายการประชุม หรืองานสังสรรค์ของบริษัท งานพบปะลูกค้านอกสถานที่ทำงาน หรืองานอื่นๆในเรื่องส่วนตัวนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าหากไม่ได้จดไว้ในส่วนที่สามารถค้นหาได้ง่ายจะทำให้คุณหลงลืมไปบ้างแน่นอน แต่ถ้าหากว่าคุณมีการจดบันทึกไว้ใน Calendar แล้วนั้นจะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นมาก Calendar คือ ปฏิทิน ที่สามารถใช้บริการออนไลน์ได้ฟรี […]

การสร้าง Account Calendar ใน Thunderbird

หลายคนที่ใช้งานการรับ-ส่งอีเมล (Email) เป็นประจำ โดยเฉพาะการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท ที่ต้องติดต่อกับบุคคลมากมายทั้งติดต่อกับลูกค้า ติดต่อกันภายในองค์กรของตัวเอง แน่นอนว่าในแต่ละวันนั้นจะได้มอบหมายงานมามากมาย ทั้งการประชุมนัดหมาย การนัดพบลูกค้านอกสถานที่ หรืองานอื่นๆ เมื่อมีงานเข้ามามากมายก็อาจจะที่จะมีการหลงลืมกันบ้าง แน่นอนว่าแทบจะทุกคนต้องจดบันทึกเอาไว้ที่ใดที่หนึ่ง เช่น ในกระดาษโน๊ต และส่วนมากนั่นคือปฏิทิน เพราะจะมีการระบุวันที่ เดือน ปี อย่างชัดเจน แต่สำหรับบุคคลที่ใช้งานอีเมล (Email) นั้น จะทราบกันดีว่าในโปรแกรมทั้ง Microsoft Outlook, บริการของ Google อย่าง […]

เพิ่ม/ลบ รายชื่อ Contact ใน Thunderbird

ในการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัทนั้นคุณจะต้องพบกับลูกค้าที่มากมาย แน่นอนว่าในการทำงานเมื่อมีธุระที่ต้องติดต่อกันคุณก็จะต้องขอ Contact ของลูกค้าเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบริษัท เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อคุยธุรกิจในภายหลัง และในบริษัทที่มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก รายชื่อหรือข้อมูล Contact นั้นก็มากตามไปด้วย และไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น ในองค์กรที่ทำงานเองก็จำเป็นต้องมีข้อมูล Contact ของแต่ละแผนกเอาไว้ เช่น อีเมล (Email) ของแผนกนั้นๆเพื่อไว้ติดต่อ หรือแจ้งงานหากมีการประชุม และใช้ติดต่อในเรื่องของงานอื่นๆหากเป็นแผนกที่มีงานเกี่ยวเนื่องกันเพื่อสะดวกในการส่งรายละเอียดต่างๆ แต่ในบางครั้งคุณอาจจะพบกับลูกค้าหรือบุคคลในองค์กรเป็นจำนวนมาก จึงอาจจะลืมไปว่าคุณได้เพิ่ม Contact […]

เพิ่มรายชื่อ Contact Group ใน Mozilla ThunderBird

หลายคนที่ใช้งานการติดต่ออีเมล (Email) ทั้งในเรื่องส่วนตัว และ โดยเฉพาะการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัท แน่นอนว่าต้องมีผู้ติดต่อเป็นจำนวนมาก ทั้งการติดต่อกับลูกค้า การติดต่อกันภายในองค์กร และบริษัทที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีพนักงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีแผนกแต่ละแผนกมีค่อนข้างเยอะพอสมควร เช่น แผนกบัญชี แผนก IT แผนกธุรการ แผนกการตลาด เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีงานที่สำคัญหรือมีการประชุมก็จำเป็นต้องส่งอีเมล (Email) ไปให้แต่ละแผนก ซึ่งจำนวนพนักงานแต่ละแผนกนั้นก็มีไม่น้อย ซึ่งถ้าหากต้องทำการส่งให้ทีละคน พิมพ์ชื่ออีเมล (Email) ของแต่ละคนนั้นก็ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก จะดีกว่ามั้ยถ้าหากคุณสามารถที่จะสร้างรายชื่อติดต่อของแต่ละแผนกเอาไว้ได้ ซึ่งถ้าหากต้องการส่งอีเมล (Email) […]

รับการแจ้งเตือน Email ใหม่ใน Mozilla Thunderbird

หลายคนคงเคยพบกับปัญหาที่ว่ามีอีเมล (Email) ใหม่เข้ามาแต่เราไม่สามารถทราบได้ เพราะไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือไม่ได้มีเสียงให้เราทราบว่ามีใครส่งอีเมล (Email) มาหา เพราะบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เปิดหน้าอีเมล (Email) เอาไว้ หรือทำกิจกรรมอื่นอยู่ เมื่อมาเปิดดูก็อาจจะพบกับอีเมล (Email) ที่ถูกส่งมามากมาย โดยเฉพาะการทำงานโดยใช้อีเมล (Email) ของบริษัท จะมีลูกค้าติดต่อมาหาคุณมากมายทั้งวัน ซึ่งบางครั้งคุณอาจจะทำงานอื่นอยู่จึงไม่ได้เปิดอ่านอีเมล (Email) นั้นโดยทันที หรืออาจจะเป็นการติดต่ออีเมล (Email) หากันภายในองค์กรเรื่องประชุมต่างๆ งานต่างๆ ไม่เพียงแต่การทำงานเท่านั้น แต่การใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องใช้การติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) ถ้าหากไม่มีการแจ้งเตือนให้คุณทราบใดๆเลย เพราะหากอีเมล (Email) […]

วิธีลบ Email เก่าออกจาก Inbox ใน Thunderbird

หลายคนที่เคยใช้งานโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะทราบดีว่าโปรแกรม Thunderbird นั้น เป็นโปรแกรมอีเมล (Email ) ฟรีที่เผยแพร่โดย Mozilla ผู้ผลิต Web Browser Firefox ถูกใช้งานในเรื่องของการรับ-ส่ง อีเมล (Email) เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่การติดต่อธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัทนั้นจะต้องติดต่อกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีอีเมล (Email) เข้ามาเป็นจำนวนที่มาก เมื่อมีอีเมล (Email) เข้ามาเป็นประจำทุกวัน คุณอาจจะพบว่ากล่องจดหมาย […]

วิธีใช้ Gmail (Google Workspace) บน Thunderbird โดยใช้รหัส 16 หลัก

เนื่องจากทางระบบ Google ไม่ว่าจะเป็น Account Google App หรือ Account Google Workspace ได้มีการออกมาประกาศการยกเลิกใช้งานการอนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเข้าถึงบัญชีของคุณ หรือการนำบัญชี Gmail (Google Workspace) ของคุณไป Add ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น Outlook หรือ Thunderbird ของบุคคลที่ 3 โดยปกติแล้วจะสามารถทำได้เพียงแค่ไปเปิดอนุญาตใน Gmail (Google Workspace) แต่ทาง Google […]