การตั้งแจ้งเตือน Calendar ใน Thunderbird

ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้น คนส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งด้านการทำงาน ในชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสารกันมีหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งทาง Facebook, Instagram,Line และในการติดต่อธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่จะมีการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) ของบริษัท เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) นั้นก็มีหลายโปรแกรมด้วยกันทั้งการติดต่ออีเมล (Email) ผ่านทาง Microsoft Outlook, Gmail (Google Workspace), และ Thunderbird ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีความสามารถในเรื่องของการรับ-ส่งอีเมล (Email) เพียงเท่านั้นแต่ยังมี function การทำงานที่มีประโยชน์อีกมากมาย […]