วิธีการดูตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูล (Data File Location) ของโปรแกรม Thunderbird

ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของโปรแกรม Thunderbird (Local Directory/Data File Location) มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมดของ Email Account นั้นๆ ที่ถูกดึงมาจากผู้ให้บริการ Email Hosting ทุก Folder ตั้งแต่ Inbox, Sent, Junk, Draft และอื่นๆ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ท่านสามารถ Backup ข้อมูลแบบ Manual ได้ง่ายๆ เพียง Copy Folder นั้นทั้ง […]

Thunderbird บน Mac และ Window แตกต่างกันไหม ?

โปรแกรม Thunderbird ในการใช้งานส่วนใหญ่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการ Mail Server หลายๆคนอาจจะมีคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ (OS) ต่างกันหรือบางคนอาจจะเคยใช้เพียงระบบปฏิบัติการใดระบบหนึ่งเท่านั้นและเมื่อต้องไปลงโปรแกรม Thunderbird ในเครื่องที่มีปฏิบัติการต่างไปก็อาจจะเกิดความกังวลว่าการใช้งานจะแตกต่างกันหรือไม่ผู้เขียนขออธิบายความแตกต่างดังนี้ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งของ Window และ Mac OS แทบมีความเหมือนกันอย่างมากเพียงแต่นามสกุล (File extension) ในการติดตั้งของ Mac OS จะเป็นนามสกุล dmg และไฟล์การติดตั้งของ Window จะเป็น exe แต่วิธีการติดตั้งมีความคล้ายคลึงกันมาก ตำแหน่งการเก็บไฟล์ […]