สอนการใช้งาน ปฏิทิน & Calendat โปรแกรม Thunderbird
Thunderbird Club

Calender ปฎิทิน

การใช้งาน Thunderbird Calendar

Thunderbird Windows

- การสร้าง Account Calendar
- วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด
- วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์
- วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน
- วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย
- การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน- การ Sync Calendar (ซิงค์ปฏิทิน) ทำงานอย่างไร
- การแชร์ปฏิทิน (Calendar Sharing) ทำงานอย่างไร
- ระบบ "แชร์ปฏิทิน" ช่วยให้การทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
- วิธี Sync ปฏิทิน Google Account ลงบนโปรแกรม Thunderbird
- วิธี Sync ปฏิทินเว็บเมล์ ลงโปรแกรม

Thunderbird Mac

 

- การสร้าง Account Calendar
- วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด
- วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์
- วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน
- วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย
- การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน 

อีเมล์บริษัท อีเมล์องค์กร และ ธุรกิจ สอนโปรแกรม Outlook สอนโปรแกรม Thunderbird สอนใช้งาน Samsung  และ มือถือ Android สอนมือถือ iphone ipad
ผู้นำการให้บริการ Email Server ของไทย


 
 
ปฏิทิน Thunderbird Reviewed by ธนเดช on . ดูทันสมัย ใช้คำอธิบายเข้าใจง่าย Rating: 5.0
อีเมล์บริษัท และ อีเมล์องค์กร
ลิขสิทธ์เผยแผ่ เพื่อให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Thunderbird สร้างโดยผู้ให้บริการ ฝาก Mail Server, TechnologyLand.co.th