การตั้งค่า POP3 ใน thunderbird

การใช้งานอีเมลโฮสติ้ง ในโปรแกรม Thunderbird นั้นเบื้องต้นในการ Add Mail Account หลังจากกรอกข้อมูล ของอีเมลแล้วทางโปรแกรมจะให้เลือกว่าท่านต้องการใช้งานแบบใด POP3 หรือ IMAP ซึ่งผู้ใช้งานที่ไม่ทราบนั้นอาจไม่สามารถเลือกได้ ว่าท่านเหมาะที่จะใช้งานแบบใดและ POP3 คืออะไร ?

POP3 คืออะไร ?

POP3 เป็นโพรโทคอลสำหรับการรับอีเมลเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ โดย POP3 ใช้เพื่อดึงข้อมูลอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลมาแสดงยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ , แล็ปท็อป หรือมือถือ โดยจะใช้ร่วมกับโปรแกรมอีเมล อย่าง Mozilla Thunderbird หรือโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการ ดึงหรือดาวน์โหลดข้อมูลบน Sever ลงมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ข้อดีของการใช้งานแบบ POP3

  • สามารถดึงข้อมูลจากบนเซิร์ฟเวอร์ลงมาสำรองไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  • ใช้ในการสำรองข้อมูล (Black up) ข้อมูลขาเข้าลงมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมได้
  • เหมาะสำหรับระบบอีเมลที่มีพื้นที่จำกัดเนื่องจากเป็นการดึงข้อมูลลงมาเก็บไว้ในเครื่องและมีฟังก์ชันในการส่งคำสั่งไปลบ ข้อมูลออกทำให้สามารถใช้ Manage พื้นที่พบเซิร์ฟเวอร์ได้

การตั้ง POP3 ทำอย่างไร

ขั้นตอนในการตั้งค่า POP3 นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ทำการ Add Mail Account ลงในโปรแกรม thunderbird

  1. เมื่อกรอก Mail Account แล้วโปรแกรมจะให้เลือก ใช้งานระหว่าง IMAP และ POP3
  2. จากนั้นกรอกข้อมูล Sever Incomeing , Outgoing
  3. กรอก Port Incomeing , Outgoing
  4. เลือก SSL
  5. เลือก Authentication
  6. กรอกชื่ออีเมล
  7. กด Done

หลักจากนั้นข้อมูล Inbox ของอีเมลก็จะถูกดึงมาแสดงบนโปรแกรม Thunderbird และสามารถใช้งาน รับ – ส่งอีเมล POP3 บนโปรแกรม Thunderbird ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง