การตั้งค่าการตอบกลับ Email ใน Thunderbird

ในการใช้งานอีเมล (Email) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอีเมล (Eamil) ของบริษัท การใช้งานอีเมล (Email) ส่วนตัวนั้น เมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้า ในการรับ-ส่งอีเมล (Email) ระหว่างองค์กรหากมีการต้องแก้ปัญหาต่างๆก็จะต้องมีการตอบกลับ (Reply) อีเมล (Email) นั้นๆ หลายคนที่เคยใช้งานโปรแกรม Thunderbird อาจจะพบว่าตัวโปรแกรมมีการตั้งค่าให้ตัวเคอร์เซอร์ (Cursor) นั้นอยู่ข้างล่างข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ ซึ่งโดยปกติทั่วไปการตอบกลับอีเมล (reply email) นั้น ตัวเคอร์เซอร์ (Cursor) จะต้องอยู่ด้านบนของข้อความที่คุณต้องการตอบกลับเสมอ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้งานแบบนี้ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะคุณสามารถที่จะแก้ไขให้ตัว เคอร์เซอร์ (Cursor) เป็นแบบที่คุณเคยใช้งานได้ สามารถดูการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

วิธีการตั้งค่าให้ Cursor อยู่ด้านบนข้อความที่ต้องการตอบกลับ

  • เปิดโปรแกรม Thunderbird
  • คลิกขวาที่ชื่อ Email ที่ต้องการตั้งค่า > จากนั้นเลือก “Settings” (การตั้งค่า)
  • คลิกที่ชื่อ Email ที่ต้องการตั้งค่า
  • คลิกที่ “Composition & Addressing” (องค์ประกอบและที่อยู่) และเลือก “Start my reply above the quote” (เริ่มการตอบกลับของฉันเหนือคำพูด)
  • ในกรณีที่คุณมีการตั้งลายเซ็น (signature) ไว้และต้องการให้ลายเซ็น (signature) ของคุณต่อท้ายจากข้อความที่คุณตอบกลับ ในหัวข้อ “and place my signature” (และวางลายเซ็นของฉัน) เลือก “below my reply (above the quote )”(ด้านล่างคำตอบของฉัน (เหนือคำพูด)
  • จากนั้นทำการทดสอบโดยการเลือกอีเมล (Email) ที่ต้องการ และคลิกปุ่ม reply (ตอบกลับ)
  • จากนั้นจะเห็นว่า Cursor จะอยู่ด้านบนข้อความที่คุณต้องการตอบกลับแล้ว