แก้ไขรายชื่อ (Contact) ใน Thunderbird

รายชื่อหรือที่ผู้ใช้งานระบบ Email องค์กรนิยมเรียกกันทั่วไปคือ Contact หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มใน Addesss book เพื่อสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากหากต้องพิมพ์ชื่อ Email ของผู้ติดต่อที่ติดต่อกันประจำอยู่แล้วหรือต้องการส่ง Email ให้ผู้รับจำนวนมากหากมีรายชื่อ(Contact)ภายใน Addess book แล้วจะทำใหผู้ส่งใช้งานสะดวกและประหยัดเวลามากว่าที่ต้องมานั่งพิมพ์ Email ทีละ Email และยังช่วยในเรื่องการพิมพ์ Email ปลายทางผิดทำให้เป็นช่องโหว่ในการพลาดการรับข้อมูลไปอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขรายชื่อผ่าน Contact นั้นจะช่วยเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลย

วิธีแก้ไขรายชื่อ (contact) ใน Thunderbird

  • เปิดโปรแกรม Thunderbird
  • คลิกที่ “Address Book” (สมุดที่อยู่)
  • จากนั้นให้ทำการ Double Click ที่ Contact ที่ต้องการแก้ไข > จากนั้นเมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก OK
  • จากนั้นรายละเอียดหรือรายชื่อที่ได้ทำการเปลี่ยนก็จะถูกบันทึกอัตโนมัติ