การเปลี่ยนมุมมองการตรวจสอบ Email ใน Thunderbird

ในการใช้งานการรับ-ส่งอีเมล (Email) หลายคนคงเคยใช้โปรแกรม Microsoft Outlook มาก่อนจะทราบดีว่าในโปรแกรมนั้นสามารถที่จะปรับแต่งมุมมองในการดูอีเมล (Email) เพื่อความสะดวกสบายและเหมาะสมต่อการใช้งานแบบที่คุณถนัดได้ ซึ่งในโปรแกรม Thunderbird เองนั้นก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็เป็นได้ ซึ่งการปรับมุมมองการตราวจสอบอีเมล (Email) ตามแบบที่คุณต้องการได้นั้นจะทำให้การหาอีเมล (Email) การย้ายอีเมล (Email) สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะในการทำงานการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) ของบริษัท นั้นจะมีลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก การที่คุณใช้มุมมองการตรวจสอบอีเมล (Email) แบบที่คุณไม่ถนัดก็อาจจะมีผลทำให้การทำงานล่าช้าได้อีกด้วย ซึ่งจะมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

  • เปิดโปรแกรม Thunderbird
  • คลิกที่ “View” > เลือก “Layout” > เลือก “Classic view”
  • มุมมองที่เลือกจะได้ดังภาพด้านล่าง
  • ถ้าหากเลือกแบบ “Wide View” มุมมองที่เลือกจะได้ดังภาพด้านล่าง
  • ถ้าหากเลือกแบบ “Vertical View” มุมมองที่เลือกจะได้ดังภาพด้านล่าง

ทั้งนี้ในการใช้งานอีเมล (Email) นอกจากการปรับเปลี่ยนมุมมองการตรวจสอบอีเมล (Email) ให้เหมาะสมต่อการใช้งานและความถนัดของผู้ใช้งานแล้ว การตั้งค่าให้อีเมล (Email) ที่ส่งมาล่าสุดอยู่บนสุดก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะผู้ใช้งานบางคนอาจจะตั้งค่าให้อีเมล (Email) ส่งมานานแล้วอยู่ด้านบนและอีเมล (Email) ล่าสุดอยู่ด้านล่าง ซึ่งหากมีผู้ติดต่อส่งอีเมล (Email) เข้ามาเป็นจำนวนมากเมื่อต้องการอ่านอีเมล (Email) ที่ส่งมาล่าสุด แน่นอนว่าจะทำให้ผู้ใช้งานเสียเวลาเป็นอย่างมาก ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าง่ายๆดังนี้

  • คลิกที่ “View” (ดู) > เลือก “Sort by” (เรียงโดย)
  • จากนั้นเลือก “Received” (ได้รับ) และเลือก “Descending” (จากมากไปน้อย)