การเชิญเพื่อนเข้าร่วมปฏิทินออนไลน์ที่ตั้งไว้ใน Thunderbird

สำหรับการใช้งานในการติดต่ออีเมล (Email) ของบริษัท หรืออีเมล (Email) ส่วนตัวกันในโปรแกรม Thunderbird นั้น ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อรับ-ส่งอีเมล (Email) ถึงกันเท่านั้น ซึ่งในโปรแกรม Thunderbird นั้น ยังมีการใช้งานเรื่องของ Calendar หรือ ปฏิทินที่มีความจำเป็นอย่างมากอีกด้วย เพราะในการนัดหมายการประชุม หรืองานสังสรรค์ของบริษัท งานพบปะลูกค้านอกสถานที่ทำงาน หรืองานอื่นๆในเรื่องส่วนตัวนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าหากไม่ได้จดไว้ในส่วนที่สามารถค้นหาได้ง่ายจะทำให้คุณหลงลืมไปบ้างแน่นอน แต่ถ้าหากว่าคุณมีการจดบันทึกไว้ใน Calendar แล้วนั้นจะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นมาก

Calendar คือ ปฏิทิน ที่สามารถใช้บริการออนไลน์ได้ฟรี และยังสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบตารางเวลา สร้างกิจกรรมที่คุณต้องทำในแต่ละวันที่สำคัญได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Calendar นั้นมีประโยชน์มากกว่าปฏิทินธรรมดาทั่วไปตรงที่คุณสามารถตั้งแจ้งเตือนเมื่อคุณใกล้ถึงเวลานัดหมายได้เพื่อให้คุณไม่พลาดหรือลืมกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การประชุม การนัดสังสรรค์กับเพื่อน เป็นต้น คุณสามารถใส่กิจกรรมที่ต้องการลงไปหรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ Calendar แจ้งเตือนคุณเมื่อใกล้ถึงเวลาหรือถึงเวลานัดหมายในอีเมล (Email) หรือไม่ นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าให้ Calendar แจ้งเตือนคุณในโทรศัพท์มือถือเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายได้เพียงแค่คุณมี Internet เท่านั้น ซึ่งมีความสะดวกมากๆ อีกประโยชน์ของ Calendar ที่สำคัญนั่นก็คือ คุณสามารถที่จะเชิญเพื่อนร่วมงานของคุณหรือบุคคลในแผนกของคุณเข้าร่วมงานต่างๆที่คุณใส่ไว้ใน Calendar ได้อีกด้วย แล้วยังสามารถที่จะกำหนดได้ว่าคุณต้องการให้ใครเข้าร่วมบ้าง ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้การทำงานของคุณง่ายมากขึ้นเพราะหากเป็นงานที่สำคัญ เช่น การนัดหมายการประชุมที่คุณจำเป็นต้องบอกให้ใครหลายคนได้ทราบเมื่อสามารถแชร์ข้อความหรือตารางนัดหมายที่คุณสร้างไว้ได้ก็จะทำให้คุณประหยัดเวลาให้กับคุณได้มากเลยทีเดียว

วิธีการเชิญเพื่อนเข้าร่วมปฏิทินออนไลน์ที่ตั้งไว้ใน Thunderbird

  • เปิดโปรแกรม Thunderbird
  • เข้าไปที่ “Calendar” (ปฏิทิน)
  • จากนั้น Double click ที่งานที่คุณต้องการ > จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของงานที่คุณได้ทำการสร้างไว้ จากนั้นคลิกที่ “Invite Attendees” (เชิญผู้เข้าร่วมประชุม)
  • จากนั้นให้ทำการใส่บัญชีอีเมล (Email) ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญให้เข้าร่วมการประชุม หรืองานต่างๆ > เสร็จแล้วคลิก “OK”
  • จากนั้นโปรแกรมจะทำการแสดงรายชื่ออีเมล (Email) ผู้ติดต่อที่คุณได้เชิญเข้ามา > จากนั้นคลิก “Save and Close” (บันทึกและปิด) และจากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล (Email) ไปยังผู้ติดต่ออัตโนมัติ